ائل گلی- تبریز

  مسجد نقش جهان- اصفهان

  تخت جمشید- فارس

  دزفول-خوزستان

  چالوس-مازندران

  دزفول-خوزستان

  کشتی یونانی- کیش

  سی‌وسه‌پل - اصفهان

  برج آزادی- تهران

  تصاویرماهواره ای ایران- ایران